Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

  • 12 april 18


De Wet werk en zekerheid heeft vanaf 2015 niet de soepel werkende arbeidsmarkt gebracht die werkgevers en werknemers voorgespiegeld werd. In vervolg op het regeerakkoord heeft het kabinet haar plannen voor verbetering van de arbeidsmarkt op 9 april 2018 nader toegelicht. Bijzonder is dat het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans tot 8 mei 2018 in internetconsultatie is gegaan. De bedoeling van de WAB is dat meer werkenden vastigheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

Het wetsvoorstel WAB bevat een pakket aan maatregelen; onderstaand worden een aantal belangrijke benoemd.

  • Contractenreeks 
  • Oproepcontracten
  • Proeftijd 
  • Combinatiegrond bij ontslag en vergoeding werknemer
  • Transitievergoeding
  • Payrolling
  • WW-premies

Klik hier voor een uitwerking van de voorgenomen maatregelen. NB: het betreft hier een wetsvoorstel dat na de internetconsultatie voor advies aan de Raad van State zal worden voorgelegd en daarna nog door de tweede en eerste kamer moet worden behandeld.