Werkgeversvoordeel: nieuwe premiekortingen

Het kabinet wil twee maatregelen invoeren die werkgevers moeten stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze maatregelen bestaan uit loonkostenvoordelen en uit een zogenoemd lage-inkomensvoordeel.

Er bestaan al premiekortingen die het voor werkgevers financieel aantrekkelijk moeten maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Denk daarbij aan ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. Deze premiekortingen blijken echter niet in alle gevallen toereikend.

Daarom is een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen (LKV) door de regering bedacht, wat in de plaats komt van de bestaande premiekortingen. Deze nieuwe systematiek is vastgelegd in het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Op jaarbasis bedraagt met betrekking tot ouderen en arbeidsgehandicapten het voordeel maximaal € 6.000. Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de ‘doelgroep banenafspraak' (jongeren) is € 2.000 op jaarbasis. Dit komt overeen met het geldende maximum. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2018.

Al eerder, namelijk per 1 januari 2017, gaat het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) in. Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die mensen met een salaris tot 120% van het wettelijk minimumloon in dienst hebben voor minimaal 24 uur per week. Het voordeel voor de werkgever kan oplopen tot maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.

Samenloop van beide regelingen is niet mogelijk.

De huidige en nieuwe bedragen van tegemoetkomingen:

DoelgroepHuidige premiekortingMaximum tegemoetkoming per
01-01-2017/2018
LIV - 100% tot 110% WML n.v.t. € 2.000
LIV - 100% tot 120% WML n.v.t. € 1.000
Ouderen (65+) € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten (1) (WIA en WAO) € 7.000 € 6.000
Banenafspraak (2) € 1.800

(1) Hierbij geldt een aantal voorwaarden

(2) Zijn diverse kortingen en daardoor niet eenduidig te benoemen

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.