Nieuwsberichten maart

1. Vervroegd afkopen hypotheek per 1 april?
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? Vervroegd afkopen kan mogelijk vanaf 1 april aanstaande zonder belastingheffing. Binnenkort zal staatssecretaris Wiebes hierover meer duidelijkheid geven. Vervroegd aflossen is echter niet altijd financieel aantrekkelijk. Laat u daarom goed adviseren.

2. Te weinig btw aangegeven? Corrigeer vóór 1 april!
Heeft u over 2016 te weinig btw aangegeven, doe dit dan alsnog met een suppletieformulier omzetbelasting. Doet u dat vóór 1 april 2017, dan betaalt u geen belastingrente. Wacht dus niet te lang. U bent namelijk geen belastingrente verschuldigd als u de verschuldigde btw alsnog aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. Ook kunt u zo een boete voorkomen, maar dan mag het alsnog te betalen btw-bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 of niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016. Na het indienen van de suppletie ontvangt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag. Heeft u te veel btw aangegeven, dan kunt u dit ook met een suppletieformulier corrigeren. U ontvangt dan binnen enkele weken een teruggaafbeschikking van de Belastingdienst.

3. Lunchvergadering belast of onbelast
Elke donderdagmiddag houden uw werknemers een lunchvergadering op kantoor. U verzorgt de broodjes, wat te drinken en een stuk fruit. Is deze lunch belast of onbelast? Als u een lunch verstrekt aan uw werknemers op kantoor, dan is deze lunch in principe belast. De wetgever heeft de waarde van zo’n maaltijd forfaitair vastgesteld op € 3,30 (bedrag 2017). U kunt € 3,30 individueel belasten bij uw werknemers, maar u kunt er ook voor kiezen dit bedrag aan te wijzen in uw vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter zijn daarentegen onbelast. De Belastingdienst vindt een lunch met alleen werknemers over het algemeen echter niet zakelijk genoeg, ook niet als tijdens de lunch over werk gepraat wordt. Alleen als de lunchvergadering duidelijk een zakelijk karakter heeft, zal de lunch daarom onbelast zijn.

4. Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar
Gaat u skiën? Wat als u uw been breekt? Als u in Nederland ziektekosten maakt, kunt u deze in aftrek brengen. Maar hoe zit het als u deze kosten in het buitenland maakt? In beginsel gelden dezelfde voorwaarden als voor Nederlandse zorgkosten. Ook een behandeling door een buitenlandse arts is dus aftrekbaar. Deze aftrek staat los van de vraag waarom u naar het buitenland bent gegaan. Ziektereiskosten zijn tevens aftrekbaar, ook als u noodzakelijkerwijs per vliegtuig moet reizen, zo blijkt uit recente rechtspraak. Verblijft u gedurende uw behandeling in een hotel, dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Alleen kosten van een verpleeginrichting leiden tot aftrek. De aftrek van ziektekosten kent wel een drempel.

5. Met of zonder btw de garagebox verhuren
Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in principe geen garage is, maar die wel uitsluitend als parkeerruimte wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of is dat vrijgesteld? Verhuur van garageboxen of andere multifunctionele ruimten die als parkeerruimten worden gebruikt, komt in de praktijk geregeld voor. Niet altijd duidelijk is of deze verhuur met of zonder btw moet gebeuren. Dit wordt bepaald door de aard van de ruimte en de afspraken tussen huurder en verhuurder. Wilt u zeker zijn van uw zaak en weten of u een garagebox met of zonder btw kunt verhuren? Bel ons dan op.

6. Meld gerealiseerde uren WBSO vóór 31 maart!
Heeft u in 2016 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd. U riskeert anders een boete.

Wanneer u gebruik heeft gemaakt van de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) dan moet u binnen drie kalendermaanden na afloop van het aanvraagjaar de gerealiseerde uren aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-uren) en de gerealiseerde kosten en uitgaven (als u heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven') doorgeven via het eLoket op RVO.nl.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.