Opzegtermijnen bouw

Bouwplaatswerknemers

In afwijking van artikel 7:672, lid 2 en lid 3 BW, wordt de door de werkgever en werknemers in acht te nemen opzegtermijn bepaald aan de hand van de tabellen in de CAO. De opzegtermijn is altijd in weken in plaats van in maanden.

UTA-werknemers

De opzegging door de werkgever of de werknemer moet altijd schriftelijk gebeuren. Met inachtneming van de opzegtermijn kan de feitelijke beëindiging van het dienstverband uitsluitend na afloop van de laatste dag van een loonbetalingsperiode plaatsvinden.
Overeenkomstig artikel 7:762, lid2 BW zijn de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijnen bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van de opzegging:

  • korter dan vijf jaar heeft geduurd: 1 maand
  • vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: 2 maanden
  • tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: 3 maanden
  • vijftien jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden.

De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt 1 maand ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.