An independent member of

logoFull Created with Sketch.

Zoeken op

Zoeken op

Alles

Kernwaarden

Optimale samenwerking

Uitspreken dat je één mth wilt zijn is een ding, dit daadwerkelijk ten uitvoer brengen is een tweede. Daarvoor bepaalden we samen met onze medewerkers de invulling van de vijf mth-kernwaarden die samen de ingrediënten vormen voor een optimale samenwerking.

Deze kernwaarden zijn geïnspireerd op het boek ‘’The five dysfunctions of a team’’ van Patrick Lencioni. We hebben vervolgens getoetst of ook onze oprichters in de praktijk al samenwerkten volgens deze kernwaarden. Dat bleek het geval. Door de kernwaarden te vertalen in eigen mth-gedragsprincipes hebben we het gewenste gedrag niet alleen uitgeschreven, maar ook een plek gegeven in ontwikkelingsgesprekken met medewerkers. Zo vormen we een optimaal team dat in dialoog met elkaar, het verschil kan maken voor ondernemers. Iedereen draagt hierdoor bij wat hij of zij het beste kan. Dat is ook vaak het leukst.

Werken bij mth

Vertrouwen

Vertrouwen is volgens mth de basis voor elke relatie. Wij moeten op elkaar kunnen vertrouwen zodat ook onze klanten op ons kunnen vertrouwen.

Openheid

In het contact met onze relaties en collega’s streven wij naar openheid.

Doelgerichtheid

Binnen mth vinden wij het essentieel dat we het vermogen hebben om de wens van de klant helder voor ogen te krijgen.

Verantwoordelijkheid

Mth staat voor verantwoordelijkheid. Dit geeft onze mensen de vrijheid om zelfstandig te beslissen, te groeien en te ondernemen.

Ambitie

Bij mth reikt ambitie verder dan het vinden van de beste oplossing alleen.