An independent member of

logoFull Created with Sketch.
Kennisgroepen

Overheid en Vastgoed

Overheden hebben in de loop der jaren hun takenpakket uitgebreid. Hierdoor is steeds meer overlap ontstaan tussen activiteiten van de overheid en van de particuliere sector.

Kennisgroepen
Binnenhof Den Haag

Overheid & Vastgoed

Overheidsondernemingen kunnen een concurrentievoordeel hebben doordat zij veelal geen vennootschapsbelasting betalen. Bedrijven, burgers en politieke partijen hebben hierover hun zorgen uitgesproken en al bijna twintig jaar wordt gesproken over een aanpassing van de belastingplicht voor overheidsondernemingen. Ook de Europese Commissie kijkt kritisch naar de wijze waarop overheidsbedrijven in Nederland in de heffing van de vennootschapsbelasting worden betrokken.

In 2012 gaf de staatssecretaris van Financiën zijn visie weer op een herziening van de vennootschapsbelastingplicht in de notitie ‘Belastingplicht overheidsbedrijven’. In 2013 werd de druk opgevoerd. Nadat bleek dat binnen de politiek een brede consensus bestond over de noodzaak de huidige wetgeving aan te passen, concludeerde de Europese Commissie dat de huidige vrijstelling van vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen moet worden aangemerkt als verboden staatssteun. De Commissie heeft Nederland gevraagd zogenoemde dienstige maatregelen te nemen om de bestaande vrijstelling af te schaffen en ervoor te zorgen dat voor overheidsondernemingen die economische activiteiten uitoefenen dezelfde regeling voor de vennootschapsbelasting geldt als voor private ondernemingen. Nederland heeft aangegeven het verzoek tot het nemen van deze maatregelen te aanvaarden.

Op 14 april 2014 is een conceptwetsvoorstel gepubliceerd voor de nieuwe vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Met deze conceptwettekst is duidelijk richting gegeven waar de vennootschapsbelastingheffing van overheidsondernemingen uiteindelijk uit zal komen.

Voor mth het startschot om de overheid voor te lichten over de voorgestelde wetswijziging en stap voor stap te begeleiden naar de nieuwe belastingplicht. Binnen de wensen en mogelijkheden dienen overheden op 1 januari 2016 zo goed mogelijk voorgesorteerd te staan. Om overheden praktisch en vakkundig te kunnen ondersteunen bij dit traject, heeft mth de landelijke kennis en ervaring bij elkaar gebracht in de Kennisgroep Overheid & Vastgoed.

In deze fase van het wetgevingsproces zijn wij graag bereid onze kennis en ervaringen met je te delen.

Contact

Weten wat mth voor je kan betekenen? Neem contact op met één van onze adviseurs hieronder of selecteer een vestiging bij jou in de buurt. Wij staan voor je klaar.

Contact

Direct persoonlijk contact?

Kies een mth vestiging bij jou in de buurt en bekijk aan wie je direct persoonlijk jouw financiële en fiscale vraag kunt stellen.

mth vestiging:

mth vestiging:

Selecteer vestiging

Adviseur omzetbelasting

drs. Teunis van den Berg

Belastingadviseur

mr. Otto Brands

Adviseur MKB

Ingmar Bouma AA

Adviseur MKB

Adrie de Jong AA RB

Adviseur MKB

Robert Wiersma

Adviseur MKB

Sytse Tjoelker

Adviseur MKB

Menno Schipper

Assistent-accountant

José Evenhuis

Adviseur MKB

Edwin Visser AA

Adviseur MKB

Lowie van der Woude

Belastingadviseur

mr. Bert Hendriks

Belastingadviseur

Jos Ketelaar

Adviseur MKB

Peter Houtkamp RA

Accountant

Jeannette Haak AA CB

Accountant, Belastingadviseur

Salah Assalhi AA RB

Accountant

drs. Rutger Koelewijn RA CIA

Adviseur MKB

Erik Duijst AA

Adviseur MKB

drs. Ton Rakké RA

Adviseur MKB

Ben Heimensen AA

Adviseur MKB

André van ’t Hof AA RB

Adviseur MKB

ing. Sam Gersen AA

Adviseur MKB

Vincent Corjanus AA

Accountant

Silvia van Diepen-Drent AA

Accountant

Ricardo Stevens AA

Adviseur omzetbelasting

drs. Teunis van den Berg

Corporate recruiter

Gerina Visscher-van de Zande

Accountant

Willem Kreulen AA

Extern Accountant

Hans Pot RA

Adviseur MKB

Martijn Meester

Accountant

Kees van Wolfswinkel AA

Accountant

Kees van Steenbergen AA RB

Accountant

Henri Pannekoek AA

Accountant

Patrick van der Kolk

Adviseur MKB

Auke Mulder AA RB

Belastingadviseur

mr. Réni Uijl

Belastingadviseur

mr. Pieter Steltenpool

Extern accountant

Sacha Hollestelle MSc RA

Belastingadviseur

mr. Erwin Morriën

Accountant

Gert van den Berg AA

Belastingadviseur

mr. Janine de Kleine - Brink

Belastingadviseur

mr. drs. Peter van de Linde

Belastingadviseur

mr. Otto Brands

Adviseur MKB

Jantina ten Napel

Intern Compliance Officer

Siemen Vegter RA

Belastingadviseur

drs. Jacques Pilon

Belastingadviseur

mr. Mient Klooster RB

Belastingadviseur

drs. Bertjan Ruijter

Aangifte medewerker

Hennie Nobach-Wouters

Accountant

Jack Lingbeek AA

Belastingadviseur

mr. Robin Reijnierse

Extern Accountant

drs. Holger Buch RA

Belastingadviseur

mr. Marinda van Essen

Office management

Sandra Meijer

Adviseur Corporate FInance

David Gergis

Secretaresse

Lotte Meijerink

Belastingadviseur

Johan van Veluw MSc

Belastingadviseur

Alwin Nooij RB

Belastingadviseur

mr. Wendy Knoppers

Adviseur MKB

Fjodor de Weerd

Assistent-accountant

Albert van Emous

BTW specialist

Joost Severs

Adviseur Corporate Finance

drs. Erik-Jan Hennis RA RV

Accountant

drs. Luuk Kuiper RA

Adviseur MKB

Ingmar Bouma AA

Adviseur MKB

Daniëlle Bruijn

Management assistent

Ellennoor Leijenaar

Adviseur MKB

Yara van der Pijl MSc

Adviseur MKB

Jolanda Moes

Teamleider Salarisadministratie

Bibi Gelaudie

Office management

Lindi Duindam

Belastingadviseur

Erwin Snoeken

Extern Accountant

Boudewijn Tinge RA

Belastingadviseur

mr. Johan Fokkens

Adviseur MKB

Robert Bakker

Belastingadviseur

mr. Marnix Vos

Belastingadviseur

mr. Marc Kamermans

Adviseur omzetbelasting

Marco de Weerd

Belastingadviseur

mr. Ronald van den Brink

Belastingadviseur

mr. Sjoerd Riedstra

Belastingadviseur

mr. Peter de Jong

Belastingadviseur

Lukas van der Hoef

Adviseur omzetbelasting

drs. Teunis van den Berg

Adviseur Personal Finance Zorg

René Ballast FFP

Belastingadviseur

mr. Willy Reerink

Businesscoach

Sander Ooievaar

Adviseur Corporate Finance

drs. Henri Bisschop RA RV

Adviseur Corporate Finance

ing. Peter van Kempen

Assistent-accountant

Tamara Koppe

Assistent Accountant

Jannita van Essen

Salarisadviseur

Margreet Corporaal

Adviseur MKB

Martijn Oosting

Adviseur MKB

Henk Huijzer AA

Accountant

Ilse van Haaren - Brekelmans AA

Teamleider Salarisadministratie

Melle van der Heide

Adviseur Corporate Finance

ing. Franc Kapitein AA RV

Extern Accountant

drs. Michel Thoben RA

Commercieel manager

Arie Lengkeek

Adviseur Juridische Zaken

mr. Marijn Küthe

Accountant

drs. Harold Klein Swormink RA

Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht

mr. Jochem van den Berg

Assistent-accountant

Monique Kragt

Adviseur MKB

Leendert van der Klift

Personeelsadviseur

Els Meijer- Schut

Belastingadviseur

Olaf ten Hoopen

Personeeladviseur

Jorgine van Oudshoorn - Jansen

Management assistent

Amber Seine

Belastingadviseur

mr. Diana Markx

Assistent-accountant

Bryan Kelder

Assistent-accountant

Marco van Grootheest

Belastingadviseur

Nick van den Akker

Assistent-accountant

Marlise ter Beek- Klumpenaar

Belastingadviseur

mr. Simon Schuitema

Adviseur MKB

René Hoogendijk

Assistent-accountant

Justine Lont-Angelista

Assistent-accountant

Dirk Hardeman RB

Assistent-accountant

Paige Wilschut

Assistent-accountant

Michael van Os

Assistent-accountant

Tamara van Empel

Assistent-accountant

Eric van Klingeren

Assistent-accountant

Thijs de Lange

Assistent-accountant

Pieter van der Kamp

Personeelsadviseur

Kees Wassink

Assistent-accountant

Erik van den Brink

Adviseur Arbeidsrecht

mr. Albertje Pepping

Assistent-accountant

Dion Septer

Assistent-accountant

Michiel Schepers

Secretaresse

Corine Schoeman - Heikamp

Eventmanager

Yvette van den Berg