Prestatiebeloning bouwplaatsmedewerkers

De werkgever is bevoegd boven het voor de werknemer geldende garantie cao-loon een prestatiepremie toe te kennen. Wanneer deze premie afhankelijk wordt gesteld van een prestatiebevorderend systeem, dient dit systeem in overeenstemming met de daarbij betrokken werknemer te worden vastgesteld en schriftelijk te worden vastgelegd.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.