Proeftijd bouw

Een proeftijd is alleen geldig als deze schriftelijk overeengekomen is. In afwijking van de wettelijke regels zijn voor de bouw de volgende proeftijden van toepassing:

Proeftijd bouwplaatswerknemers

  • bij een arbeidsovereenkomst korter dan een jaar: 2 weken;
  • bij een arbeidsovereenkomst van een jaar of langer, maar korter dan twee jaar: 1 maand;
  • bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer: 2 maanden.

Proeftijd UTA-werknemers

 

  • bij een arbeidsovereenkomst korter dan twee jaar: 1 maand;
  • bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer: 2 maanden;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand;
  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden.

Wilt u meer weten over de opzegtermijnen voor de bouw? Klik op opzegtermijnen bouw.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.