Prognose

Meer inzicht in de financiële toekomst van de onderneming? mth Prognose help je hierbij. Dankzij hoogwaardige prognosemodellen maak je samen met je adviseur een volledige prognose. De adviseur geeft een waardevol advies om de koers van de afgelopen jaren voort te zetten of juist bij te sturen.

Totaalpakket voor adviesdiensten
Met mth Prognose werkt de mth adviseur niet alleen de verwachtingen zorgvuldig uit, maar de adviseur maakt ook taakstellende begrotingen voor de winst- en verliesrekening, de liquiditeit en de balans. Deze begrotingen kunnen periodiek worden afgezet tegen de gerealiseerde cijfers en zonodig kan direct worden ingegrepen. Ook kunnen diverse situaties worden uitgewerkt voor verschillende groeiscenario’s, investeringsplannen of een reorganisatie. Op basis van de uitkomsten worden samen met je adviseur de juiste keuzes gemaakt.

De voordelen van mth Prognose
• De online applicatie is overal en altijd beschikbaar
• Complete softwareoplossing voor volledige prognoses, begrotingen en managementrapportages:
o Investeringsanalyse, bedrijfswaardering, risicomanagement, beoordeling en financiering van nieuwe activiteiten
o Omzet- en kostenstructuur analyse, bedrijfsbegeleiding en bedrijfsdoorlichting
o Uitkeringstoets Flex B.V.
o Opstellen begrotingen
o Realisatie versus begroting
• Altijd volledige consistentie tussen balans, exploitatie en kasstroom

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.