Regeerakkoord: voornemen tot afschaffen WDBA

Wanneer wordt er nu daadwerkelijk gewerkt als zelfstandige of als werknemer? Menig zzp’er en opdrachtgever worstelt al langere tijd met deze vraag. De WDBA die per 1 mei 2016 in werking is getreden heeft hier geen verduidelijking in kunnen brengen. In tegenstelling tot wat de regering voor ogen stond, heeft de afschaffing van de VAR en de invoering van de WDBA juist voor veel onrust gezorgd op de arbeidsmarkt.

Het nieuwe kabinet is daarom van plan de WDBA te vervangen. De nieuwe wet moet de opdrachtgever echte zekerheid bieden als er geen sprake is van een dienstbetrekking. Aan de andere kant moet de nieuwe wet ervoor zorgen dat schijnzelfstandigheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het idee is dat bij zzp’ers met een laag tarief (waarschijnlijk tussen de € 15 en € 18 per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten, altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Bij een hoog tarief (waarschijnlijk boven de € 75 per uur) is het idee om een ‘opt out’ in te voeren. Hiervan kan gebruik worden gemaakt indien het hoge tarief wordt gecombineerd met een kortere duur van de overeenkomst of geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht.

Voor de overige situaties, waarbij de zzp’er een beloning krijgt boven het lage tarief, wil het kabinet een opdrachtgeversverklaring invoeren. Deze verklaring moet de opdrachtgever vooraf duidelijkheid en zekerheid geven over de arbeidsverhouding met de zzp’er (wel of geen dienstbetrekking). De opdrachtgever moet een webmodule invullen om een verklaring te verkrijgen. Als de webmodule naar waarheid is ingevuld en de opdrachtgeversverklaring wordt verkregen, heeft de opdrachtgever zekerheid vooraf (een vrijwaring) met betrekking tot het inhouden en afdragen van loonheffingen.

Het kabinet wil daarnaast de wet aanpassen zodat de nadruk bij het toetsen van een gezagsverhouding meer komt te liggen op de materiële omstandigheden en minder op de formele omstandigheden.

Het is nog afwachten hoe de nieuwe wetgeving er precies uit komt te zien en met name hoe de webmodule vormgegeven gaat worden. Er zijn al eerder plannen geweest voor een dergelijke webmodule, maar deze plannen hebben destijds de eindstreep niet gehaald. Wij zijn in ieder geval opgelucht dat het nieuwe kabinet erkent dat de WDBA niet de uitwerking heeft zoals beoogd en het beste opnieuw aan de tekentafel gezeten kan worden. Hopelijk hebben de nieuwe plannen wel de uitwerking om opdrachtgevers en opdrachtnemers vooraf de sterk gewenste zekerheid te geven over hun arbeidsverhouding.

Het huidige beleid omtrent de handhaving onder de WDBA zal blijven tot na invoering van de nieuwe wet. Om ook aan deze nieuwe wet te kunnen wennen zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers een gewenningsperiode krijgen. Het kabinet wil na inwerkingtreden van de wet het eerste jaar een terughoudend handhavingsbeleid voeren. Over de precieze ingangsdatum van de nieuwe wet is op dit moment nog niets bekend. Wij vermoeden dat dit op zijn vroegst 1 januari 2019 zal zijn.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.