Samenstel - grip op de financiële bedrijfsvoering

Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden bij een organisatie, hechten grote waarde aan de betrouwbaarheid van de organisatie. Maar ook voor jou als ondernemer is het belangrijk om op de cijfers te kunnen vertrouwen, te weten dat de administratie op orde is en op het juiste moment bij te kunnen sturen. Dat vertrouwen vormt de basis van onze dienstverlening.

Inzicht in bedrijfsvoering

Als ondernemer ben je verplicht een gedegen bedrijfsadministratie te voeren. Hiermee worden sterke en zwakke plek­ken in de bedrijfsvoering direct zichtbaar en kun je snel reageren op veranderingen. Onze specialisten helpen je graag bij het opstellen, beheren en interpreteren van de administratie. Je kunt deze werkzaam­heden natuurlijk ook volledig aan ons uitbesteden of de gegevens zelf online verwerken via ons online klantportaal mth Direct.

Financiële verantwoording

Naast het voeren van een administratie geef je de resultaten weer in een jaarrekening. De jaarrekening vormt de financiële verantwoording van het bedrijf en bevat belangrijke informatie voor jou, maar ook voor de bank en de Belastingdienst. Wij stellen de jaar­rekening samen, beoordelen het en verzorgen indien nodig ook de controle. Dankzij recente technologische ontwikkelingen zoals XBRL/SBR, kunnen wij de jaarrekening nog efficiënter versturen naar de bank, de Belastingdienst en Kamer van Koophandel.

Tussentijdse rapportage en advies

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk kansen benutten. Daarom kijken we niet alleen achteraf naar prestaties. Via tussentijdse rapportages en exploitatie­ en liquiditeitsprognoses houden we continu de vinger aan de pols, zodat je tijdig kunt bijsturen als dat nodig is. We adviseren je graag over de toekomst van het bedrijf.

Wij weten de weg!

Wil je ook inzicht in sterke en zwakke punten in de bedrijfsvoering, advies bij het nemen van investeringsbeslissingen of rendement verbeteren? Dan kun je rekenen op een vaste adviseur die je zaken behartigt en ze ook kent. Sleutel­woorden in onze dienstverlening zijn aandacht en betrokkenheid. Gekoppeld aan ervaring en ondernemerszin, betekent dat een alerte en flexibele dienstverlening. In welke branche je ook werkzaam bent, wij weten de weg!

Downloads

PDF mth_leaflet_-_accountancy_samenstel.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.