Samenstel - grip op uw financiële bedrijfsvoering

Uw klanten, medewerkers en andere belanghebbenden bij uw organisatie, hechten grote waarde aan de betrouwbaarheid van uw organisatie. Maar ook voor u als ondernemer is het belangrijk om op de cijfers te kunnen vertrouwen, te weten dat uw administratie op orde is en op het juiste moment bij te kunnen sturen. Dat vertrouwen vormt de basis van onze dienstverlening.

Inzicht in uw bedrijfsvoering

Als ondernemer bent u verplicht een gedegen bedrijfsadministratie te voeren. Hiermee worden sterke en zwakke plek­ken in uw bedrijfsvoering direct zichtbaar en kunt u snel reageren op veranderingen. Onze specialisten helpen u graag bij het opstellen, beheren en interpreteren van uw administratie. U kunt deze werkzaam­heden natuurlijk ook volledig aan ons uitbesteden of de gegevens zelf online verwerken via ons online klantportaal MTH Direct.

Uw financiële verantwoording

Naast het voeren van een administratie geeft u uw resultaten weer in een jaarrekening. De jaarrekening vormt de financiële verantwoording van uw bedrijf en bevat belangrijke informatie voor u, maar ook voor uw bank en de Belastingdienst. Wij stellen uw jaar­rekening samen, beoordelen het en verzorgen indien nodig ook de controle. Dankzij recente technologische ontwikkelingen zoals XBRL/SBR, kunnen wij uw jaarrekening nog efficiënter versturen naar uw bank, de Belastingdienst en Kamer van Koophandel.

Tussentijdse rapportage en advies

Natuurlijk wilt u zoveel mogelijk kansen benutten. Daarom kijken we niet alleen achteraf naar uw prestaties. Via tussentijdse rapportages en exploitatie­ en liquiditeitsprognoses houden we continu de vinger aan de pols, zodat u tijdig kunt bijsturen als dat nodig is. We adviseren u graag over de toekomst van uw bedrijf.

Wij weten de weg!

Wilt u ook inzicht in sterke en zwakke punten in uw bedrijfsvoering, advies bij het nemen van investeringsbeslissingen of uw rendement verbeteren? Dan kunt u rekenen op een vaste adviseur die uw zaken behartigt en ze ook kent. Sleutel­ woorden in onze dienstverlening zijn aan­dacht en betrokkenheid. Gekoppeld aan ervaring en ondernemerszin, betekent dat een alerte en flexibele dienstverlening. In welke branche u ook werkzaam bent, wij weten de weg.

Downloads

PDF A4_leaflet_Accountancy.pdf Download

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.