Scholings- en loopbaanbeleid bouw

De werkgever is verplicht in zijn onderneming een opleidings- en scholingsbeleid te voeren. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het reglement van het Scholingsfonds. De werknemers hebben recht op gemiddeld twee scholingsdagen per jaar. Werkgevers komen in aanmerking voor een vergoeding voor de cursus-, verlet- en reiskosten verbonden aan het volgen van deze scholing onder voorwaarden als opgenomen het in reglement van het Scholingsfonds.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.