Sectorindeling

Medio dit jaar is de Belastingdienst actief de sectorindeling van werkgevers gaan controleren. Volgens de Belastingdienst is het namelijk mogelijk dat een werkgever een andere sector opgeeft dan de sector die bij de Belastingdienst geregistreerd staat.

Sectorpremie
De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie en kan van invloed zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie werkhervattingskas die de werkgever moet betalen. Dat werkgevers de onjuiste sectorpremie toepassen en/of in een onjuiste sector zijn ingedeeld, kunnen wij gebaseerd op onze ervaring op dit gebied, slechts bevestigen. Een aantal werkgevers betaalt daardoor te weinig premie, anderen werkgevers betalen juist (veel) te veel.

Voorkom naheffingen en boetes
Zijn wij van mening dat voor een werkgever een andere sectorpremie van toepassing is, dan mogen wij dit niet zomaar aanpassen in de salarisadministratie. Hiervoor moet bijvoorbeeld een onderbouwd verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan of en zo ja, met ingang van wanneer, de andere sector voor de werkgever van toepassing is. 

Verzoek
Gedurende de loop der jaren kunnen de activiteiten van een onderneming wijzigen. Daarnaast kan mogelijk premievoordeel behaald worden door bijvoorbeeld de activiteiten te splitsen. Denk eens kritisch na of u eigenlijk wel in de juiste sector bent ingedeeld. 

Vragen of meer informatie?
Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen over de door u toegepaste sector, of wilt u meer informatie over eventuele voordelen die u kunt behalen met een sectorwijziging? Daar waar nodig bieden de adviseurs van de afdeling Personeel & Salaris u graag ondersteuning. Ook zijn wij u graag behulpzaam om de mogelijkheden voor een sectorwijziging te onderzoeken.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.