Slapend dienstverband na twee jaar ziekte: geen volledige compensatie van de transitievergoeding via het Algemeen werkloosheidsfonds!

Sommige werkgevers kiezen er sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid voor om werknemers na twee jaar ziekte niet te ontslaan. Zo wordt de transitievergoeding ontweken of uitgesteld. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dit niet getuigen van fatsoenlijk werkgeverschap. Toch heeft tot op heden een werknemer de betaling van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid niet kunnen afdwingen via de rechter. Dit gaat mogelijk veranderen!

Het wetsvoorstel, dat moet regelen dat werkgevers vanaf 1 januari 2019 een financiële compensatie krijgen voor de betaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte, ligt voor advies bij de Raad van State. Deze compensatieregeling zal worden uitgevoerd door het UWV. Na goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer weten werkgevers waar ze aan toe zijn en hoeven zij dienstverbanden niet meer slapend te houden volgens minister Asscher.

Het plan is om de compensatieregeling met terugwerkende kracht in werking te laten treden. Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben moeten betalen na ontslag vanwege langdurige ziekte, zullen hiervoor worden gecompenseerd.

De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie die werkgevers moeten betalen, zal daarom vanaf 2019 stijgen.

Op 1 maart jl. heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schriftelijk gereageerd op Kamervragen. Als een werkgever een dienstverband ‘slapend’ houdt, krijgt hij mogelijk straks geen volledige compensatie voor de transitievergoeding aldus minister Asscher.

Bij een slapend dienstverband houdt een werkgever de zieke werknemer langer in dienst, waardoor de periode waarover de transitievergoeding verschuldigd is langer wordt en daarmee de transitievergoeding hoger. De minister vindt het niet redelijk dat de werkgever een compensatie krijgt voor de periode na de eerste twee jaar van ziekte.

Als u vragen hebt over beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte is de adviesgroep Personeel & Salaris u graag van dienst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.