Stappenplan

De integrale bekostiging heeft als ingangsdatum 1 januari 2015. Om te komen tot een succesvolle en tijdige implementatie zullen diverse stappen doorlopen moeten worden. Onderstaand zijn deze stappen in een tijdsschema weergegeven.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.