Stichtingen & verenigingen

Is uw jaarlijkse publicatieplicht geregeld? 

Met ingang van 1 januari 2014 gelden aanvullende wettelijke eisen voor de verkrijging en het behoud van de ANBI-status. Om ANBI’s bij de jaarlijkse publicatieplicht te ondersteunen heeft MTH het ANBI-Internetportaal ontwikkeld. Via dit portaal kan de instelling jaarlijks de vereiste gegevens openbaar maken. Wij zorgen voor een efficiënte en volledige publicatie. Kijk voor meer informatie op: http://www.anbiportaal.nl/

Weten is meten

Als bestuurder van een stichting of vereniging staat u voor de uitdaging om met de beschikbare middelen uw doelstellingen te realiseren. Dat begint met inzicht. Met goede informatie kunt u de juiste prioriteiten, risico's en kansen bepalen. Het Kompas helpt u hierbij.

Heeft u de focus van uw beleid bepaald, dan wilt u de financiële gevolgen hiervan kennen. Ook wilt u weten of uw doelstellingen daadwerkelijk worden gehaald. Dit kunt u toetsen met zowel financiële als niet-financiële indicatoren. Hiervoor hebben we specifieke praktische instrumenten ontwikkeld. Deze geven u betrouwbare managementinformatie, goede liquiditeitsbewaking, gedegen administratie en een toereikende interne beheersing.

Fiscale kansen

Voor stichtingen en verenigingen gelden speciale fiscale regelingen voor het belonen van vrijwilligers, omzetbelasting over ontvangen subsidies, gehele of gedeeltelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of de ANBI-regeling. Uw adviseur vertelt u graag meer over uw fiscale kansen zodat u optimaal profiteert van de mogelijkheden.

Uw medewerkers

U wilt uw personeelszaken goed geregeld hebben. Maar u ontkomt niet aan een wirwar aan regels. Wanneer is iemand een vrijwilliger en wanneer een werknemer? Wat houdt het in als u werkgever bent? Een loonadministratie,
personeelsdossiers, een prettige werkomgeving en blijvende motivatie van uw werknemers horen er allemaal bij. Daarnaast hebben veel stichtingen en verenigingen te maken met sectorindeling, CAO- en pensioenperikelen en de bijzondere rechtsverhouding voor leden van de Raad van Toezicht en bestuursleden. Uw adviseur brengt het helder en overzichtelijk voor u in kaart zodat u weet dat alles goed geregeld is.

Accountantscontrole

U mag van ons verwachten dat wij de controle van uw jaarrekening of subsidieafrekening efficiënt en effectief voor u uitvoeren. Bovendien controleren wij niet alleen uw cijfers, maar beoordelen we ook de effectiviteit van uw interne beheersingmaatregelen. Samen met u bekijken we vervolgens hoe u uw verbeterpunten het beste in uw organisatie kunt oppakken zodat u uw risico’s beperkt en uw (maatschappelijk) rendement verder kunt verbeteren.

Contact

De Kennisgroep Stichtingen & Verenigingen houdt de ontwikkelingen bij stichtingen en verenigingen nauwlettend in de gaten en vertaalt deze naar praktische ondersteuning bij actuele vraagstukken waar u mee te maken heeft. Zo kunnen wij voor u de juiste sparringpartner zijn. Bel 0320 23 24 35, neem contact op met een adviseur van een vestiging bij u in de buurt of mail de kennisgroep.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.