Strategie & Beleid

Past mijn HR strategie bij mijn onderneming en doelstellingen? Hoe optimaliseer ik mijn HRM beleid?
De HR-strategie verbindt ondernemingsdoelstellingen met de ontwikkeling van organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Om de bestaansreden van een organisatie waar te kunnen maken heb je een strategie nodig die refereert aan de plannen- en actieprogramma’s en die duidelijk maken hoe je middelen in de tijd aanwendt om het geformuleerde doel te realiseren. Wij hebben ervaren dat als gevolg van steeds snellere omgevingsveranderingen er een toenemende behoefte is ontstaan om flexibel te zijn en dat organisaties steeds minder waarde hechten aan een langetermijnstrategie. Hierdoor is het belang van en de behoefte aan een effectieve HRM-strategie flink toegenomen.

Maar hoe weet je nou of je op het terrein van HR op de goede weg bent? Onze HR adviseurs hebben de expertise in huis om je hierbij te ondersteunen alsook om jouw HRM beleid verder te optimaliseren en aan te laten sluiten bij de HR-strategie.

Een HR strategie geeft je:
• inzicht in de meest waardevolle productiefactor;
• samenhang in het HR beleid;
• tevreden werknemers;
• een hogere productiviteit.

De mth HR adviseurs bieden je:
• hulp bij het vormen en opstellen van de HR strategie;
• een juiste match tussen personeelsinstrumenten;
• hulp bij het inzichtelijk maken van menselijk kapitaal;
• een besparing op personeelskosten.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.