Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

Zorginstellingen die medisch-specialistische zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in de periode 2014-2017 subsidie krijgen om hun medewerkers op te leiden: de subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg. Beoogd wordt om de kwaliteit van personeel in de ziekenhuiszorg verbeteren. De wens tot verbetering wordt ingegeven door het complexer worden van de patiëntenzorg, wat weer verband houdt met de vergrijzing en de toenemende technologie in de zorg.

Instellingen die hier gebruik van kunnen maken, zijn onder andere algemene ziekenhuizen, universitair medische centra (vanaf 2015), revalidatiecentra en dialysecentra.

De subsidieregeling is bedoeld voor de inrichting van interne en externe opleidingen voor personeel, studiebegeleiding van medewerkers in opleiding, de vervanging van medewerkers in opleiding en het gebruik van specifieke opleidingsfaciliteiten.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verdeelt de subsidiebedragen onder de instellingen die voor subsidie in aanmerking komen. De voorwaarden zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl.

De subsidie dient tijdig te worden aangevraagd. Voor aanvragen voor 2016 en 2017 geldt een indieningstermijn tot 1 december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. De subsidieaanvraag voor 2016 moet dus uiterlijk op 1 december 2015 zijn gedaan. Daarom is het verstandig om tijdig met de voorbereidingen voor de aanvraag te starten.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.