Tijdschrift VanWaarde april 2015

Met veel genoegen presenteren wij u het vierde Van Waarde magazine waar MTH haar bijdrage aan heeft geleverd. Met deze editie nemen wij u mee in de snel veranderende wereld, die ook het vak van bedrijfswaarderen raakt. Anders dan een onderneming met een lange historie in een stabiele markt, zijn nieuwe bedrijven in nieuwe markten een stuk lastiger om te waarderen.

De opkomst van webshops is niet te stuiten en deze zullen een steeds belangrijkere plaats innemen in de retailmarkt. Veel internetbedrijven zijn bezig nieuwe markten te creëren en dit gaat aanvankelijk niet altijd met winst gepaard. Toch is er een markt voor deze bedrijven en nemen investeerders strategische posities in. Dat betekent dat er vraag en aanbod is en prijsvorming op de markt tot stand komt. Voor waarderingsdeskundigen is dit interessant. Kunnen wij de prijsvorming onderbouwen met waardeberekeningen? Dit vraagt een gedegen kennis van de markt en de value drivers alsmede inzicht in het doel dat ondernemers en investeerders beogen met een onderneming. Ten opzichte van de internetbubbel aan het begin van deze eeuw zien we gelukkig dat de waardebepaling van deze opkomende bedrijven professioneler benaderd wordt.

Een belangrijke value driver van een opkomend bedrijf is het intellectuele eigendom. Dit ontwikkelt zich vaak snel en is een onderscheidende factor in de markt. De waardering hiervan komen we al jaren tegen bij gevestigde merken. Vaak geschiedt dat impliciet als onderdeel van de gehele onderneming. Maar het is zinvol om stil te staan bij de bijdrage die een merk, naam of octrooi levert aan de waarde van het geheel.

Naast de ontwikkelingen van de markt zien we in de markt ook een ontwikkeling dat veel bedrijven kiezen voor een Management Buy Out in plaats van een verkoop aan een strategische partij. In een markt waarin het aantal beschikbare strategische kopers beperkt is, biedt dit een mooie kans voor nieuwe ondernemers uit het bedrijf zelf en continuïteit van de onderneming. In een eerder artikel hebben wij al geschreven over succesvolle MBO’s. Dat een MBO traject niet alleen over rozen gaat beschrijft collega Erik Schoneveld in deze editie.

Wij wensen u veel leesplezier met dit magazine. Klik hier om het magazine te openen.

Erik-Jan Hennis en Franc Kapitein
MTH Corporate Finance

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.