Tijdschrift VanWaarde december 2014

De feestdagen staan voor de deur. Een tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar. We zien daarin een voorzichtig herstel van de markt voor overnames. Ondernemers durven wat meer hun nek uit te steken in het vertrouwen dat het ergste voorbij is. De banken hobbelen daar achteraan, hoewel we ook zien dat het met name in het kleinbedrijf voor ondernemers enorm moeilijk blijft om financiering te krijgen. In het gat dat hierdoor ontstaat zijn de Crowdfunders gesprongen. Een wildgroei aan spelers op deze markt laat zien dat er behoefte is, zowel bij geldverstrekkers als geldzoekers. Ontgroeit dit nieuwe fenomeen het spel en wordt het een serieus alternatief?

Het is ook een tijd van bezinning. Wanneer komt het moment dat ik mijn bedrijf ga verkopen? Wat is het dan waard? En welke prijs krijg ik er voor? Jan Vis spreekt graag over het verschil tussen waarde en prijs. In dit nummer voegt hij het verdelingsvraagstuk hieraan toe. Het verschil tussen waarde en prijs en dan met name de rol van de rechter wordt besproken in “De stelling”.

Het einde van het jaar betekent ook dat de accountant uw bedrijf onder de loep gaat nemen. En hoewel wij vinden dat de accountant weg moet blijven van waarderingen is het in zwang onder accountants om “af te waarderen”. “Impairment” heet het als bijvoorbeeld goodwill of onroerend goed te hoog gewaardeerd is en afgewaardeerd moet worden om te voorkomen dat het eigen vermogen in de jaarrekening te hoog wordt voorgesteld.

We sluiten dit decembernummer af met een leuke transactie die wij dit jaar mochten begeleiden. Over een strategische overname die maar niet wilde lukken en trappelend management dat uiteindelijk de kans krijgt om een management buy-out te doen. Het gras lijkt altijd groener bij de buren, maar in eigen huis zat de kwaliteit om de onderneming verder te brengen. Misschien dat ze met deze wijsheid in Den Haag ook wat kunnen.

Wij wensen u veel leesplezier, fijne feestdagen en een waardevol Nieuwjaar.
Klik hier voor het tijdschrift.

Erik-Jan Hennis en Franc Kapitein
Partners Corporate Finance

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.