Tijdschrift VanWaarde september 2014

De blik vooruit

Hierbij ontvangt u een nieuwe editie van ons tijdschrift VanWaarde. Ook dit keer weer gevuld met interessante artikelen uit de waarderings- en transactiepraktijk.

Wat ons steeds weer opvalt is dat ondernemers zich laten kenmerken door hun visionaire kwaliteiten. Zij zien doorgaans kansen waar een ander die (nog) niet zag. In onze gesprekken met ondernemers gaat het dan ook vaak over de onbekende toekomst. Hoe zal het gaan na deze overname? Zijn de opgestelde prognoses realistisch? Wegen de toekomstige revenuen op tegen de genomen risico’s? Zo maar een paar vragen die in de dagelijkse praktijk een belangrijke rol spelen. In dit nummer veel aandacht voor de waarderingsmethode die de toekomstige geldstromen als uitgangspunt neemt: de DCF-methode (Discounted Cash Flow).

Samen met onze collega’s zijn wij dagelijks betrokken bij overnametransacties. In dit nummer leest u in de rubriek ‘de transactie’ de ervaringen van Henri Bisschop over de transactie…die niet doorging. Ook laat Henri zijn licht schijnen over een in de praktijk veel voorkomend fenomeen. Dit leest u in ‘de stelling’.

Het waarderen van vastgoed in de huidige markt is bepaald geen sinecure. In de rubriek ‘het thema’ laten wij een vastgoed-taxateur aan het woord over de waardering van vastgoed middels DCF-methodes.

Wij wensen u veel leesplezier. Klik hier voor het tijdschrift.

Erik-Jan Hennis en Franc Kapitein

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.