Tijdschrift VanWaarde mei 2014

Eén zwaluw maakt nog geen zomer…

Het is ons een genoegen u hierbij ons tijdschrift VanWaarde te kunnen aanbieden. Dit magazine sluit aan op onze transactiepraktijk waarin wij met ziel en zaligheid, maar ook met trots en een goed gevoel, dagelijks onze opdrachtgevers begeleiden.

De zwaluw die als kop boven dit voorwoord zweeft staat wat ons betreft symbool voor de ontluikende lente die het ondernemersklimaat zal doen verbeteren. Gelukkig bespeuren wij in ons dagelijks werk weer meer ondernemersactiviteit. Met het kleuren van de natuur lijken er ook weer meer plannen op het gebied van investeringen, fusies en overnames te ontstaan. Evenwel is in veel ondernemingen de situatie nog wel precair wat soms relaties tussen aandeelhouders of partners onder druk kan zetten. Deze editie geeft daar blijk van.

In dit nummer worden de accountant en de valuator tegenover elkaar gezet: kijken accountants alleen maar naar het verleden, terwijl valuators slechts op de toekomst gericht zijn? U leest het in ‘de stelling’. In de rubriek ‘het thema’ wordt vanuit een heel ander oogpunt het verschil in positie tussen een accountant en een valuator belicht.

In de rubriek ‘de transactie’ wordt deze keer aandacht geschonken aan een waarderingsvraagstuk bij twee ruziënde aandeelhouders. Op zichzelf al niet aardig, maar als een deskundige dan ook nog eens een fout maakt, dan … Enfin, voldoende informatie om lessen uit te leren.

Wij wensen u veel leesplezier. Klik hier voor het tijdschrift.

Erik-Jan Hennis en Franc Kapitein
Partners Corporate Finance

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.