Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Update 28 april 2020

In september 2018 is het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap aangekondigd. De geplande inwerkingtreding was 1 januari 2022. Het wetsvoorstel beoogt fiscaal gedreven belastinguitstel te verminderen, waar ab-houders/dga’s nu gebruik van kunnen maken. Het wetsvoorstel maakt het belasten van schulden van de dga aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) mogelijk.

Vanwege de crisis kan het lastiger zijn voor dga’s om af te lossen tot in ieder geval de vastgestelde € 500.000. Om dga’s hierin tegemoet te komen wil het kabinet de inwerkingtreding met 1 jaar opschuiven, tot 1 januari 2023. Dga’s hebben hierdoor tot 31 december 2023 (eerste peildatum) de tijd om te anticiperen op het wetsvoorstel.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.