Verhoging minimum(jeugd)loon per 1 juli 2017!

De halfjaarlijkse verhoging van het minimum(jeugd)loon heeft met ingang van 1 juli 2017 weer plaatsgevonden. Er is overigens nog meer gewijzigd waardoor u mogelijk met hogere loonkosten te maken krijgt!

Per 1 juli 2017 is namelijk ook de eerste stap ingevoerd van de verlaging van de leeftijdsgrens van het minimumjeugdloon. Dit betekent dat 22-jarigen vanaf 1 juli 2017 recht hebben op het volledige minimumloon. Voorheen was dit bij 23 jaar en ouder. Bij een fulltime dienstverband van 40 uur betekent dit dat een 22-jarige van een minimumuurloon van € 7,61 (bruto) naar een minimumuurloon van € 9,04 (bruto) gaat.

Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen meer dan gebruikelijk omhoog. Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen geldt overigens niet voor werknemers met een leerwerkplek in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Hiervoor gelden weer alternatieve staffels. Voor 21-jarigen gelden deze alternatieve staffels dus niet.

Wees hier dus ook bedacht op bij het aannemen van bijvoorbeeld vakantiepersoneel! Indien u het lage inkomstenvoordeel (LIV) toe kan passen, vergeet dit dan vooral niet te doen. In een eerdere nieuwsbrief hebben wij hier al aandacht aan besteed.

Volledigheidshalve hebben wij onderstaand twee tabellen toegevoegd van de brutobedragen van het minimumloon per 1 juli 2017.

Houdt er ook rekening mee dat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen wederom meer dan gebruikelijk omhoog gaat. Daarnaast gaat per 1 juli 2019 de leeftijdsgrens voor het volledige minimumloon nog verder omlaag van 22 jaar naar 21 jaar.

Bij vragen of nader advies kunt u contact opnemen met een adviseur van de Adviesgroep Personeel & Salaris.

 

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

€ 1.565,40

€ 361,25

€ 72,25

21 jaar

€ 1.330,60

€ 307,05

€ 61,41

20 jaar

€ 1.095,80

€ 252,90

€ 50,58

19 jaar

€ 860,95

€ 198,70

€ 39,74

18 jaar

€ 743,55

€ 171,60

€ 34,32

17 jaar

€ 618,35

€ 142,70

€ 28,54

16 jaar

€ 540,05

€ 124,65

€ 24,93

15 jaar

€ 469,60

€ 108,40

€ 21,68

 

Bruto minimumuurloon per 1 juli 2017

Fulltime werkweek in bedrijf

22 jaar en ouder

21 jaar

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 10,04

€ 8,53

€ 7,03

€ 5,52

€ 4,77

€ 3,97

€ 3,47

€ 3,02

38 uur

€ 9,51

€ 8,09

€ 6,66

€ 5,23

€ 4,52

€ 3,76

€ 3,29

€ 2,86

40 uur

€ 9,04

€ 7,68

€ 6,33

€ 4,97

€ 4,29

€ 3,57

€ 3,12

€ 2,71

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.