Voorkom aansprakelijkheid voor de ZZP’er

Bij menig bedrijf zijn ZZP’ers werkzaam. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kan iets mis gaan met letsel- en/of inkomensschade voor de ZZP’er tot gevolg.

Niet alleen als werkgever in relatie tot het personeel, maar ook ten opzichte van ZZP’ers kunnen ondernemers aansprakelijk zijn. Bijvoorbeeld als een ZZP’er schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Die aansprakelijkheid geldt als de ZZP’er voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van de opdrachtgever en als de werkzaamheden van de ZZP’er behoren tot de normale bedrijfswerkzaamheden van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan, met andere woorden, aansprakelijk zijn als de opdrachtgever moest zorgen voor een veilige werkomgeving voor de ZZP’er.

In een recent geval van een gewonde ZZP’er werd de opdrachtgever aansprakelijk geacht. Niet alleen voor diens medische en andere zorgkosten, maar ook voor de inkomens- en letselschade (€ 60.000). De betreffende ZZP’er verrichtte werkzaamheden aan een vliegtuigraam, waarbij de trap waarop hij werkte niet goed vast stond. Hij viel van grote hoogte met lichamelijk letsel als gevolg. Hier werd het de opdrachtgever kwalijk genomen dat de trap niet goed vast stond.

Zo kunnen we meer werksituaties bedenken waarbij de opdrachtgever aansprakelijk kan zijn voor de schade van de ZZP’er. Denk aan de bouw of in de metaal, waar relatief veel ZZP’ers worden ingezet.

Belangrijk is om te weten hoe de opdrachtgever bij de ZZP’er de zogenaamde zorgplicht invult om aansprakelijkheid te voorkomen.

Als u vragen hebt over uw zorgplicht en de aansprakelijkheid voor een ZZP’er is de adviesgroep Personeel & Salaris u graag van dienst.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.