mr. Mariëlle Schoonhoven- Aukema

Adviseur loonbelasting/sociale verzekeringen

Adviseur loonbelasting/sociale verzekeringen
  • 20 januari 16

De Hoge Raad heeft bevestigd dat de afdrachtvermindering onderwijs óók van toepassing is op het volgen van deelkwalificaties.  

Geschil
Tussen de werkgever en de Belastingdienst was een geschil ontstaan over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. De werkgever had werknemers een opleiding laten volgen tot “praktijk/basisoperator”, een deelkwalificatie van de opleiding tot Basisoperator. Hiervoor had de werkgever afdrachtvermindering onderwijs geclaimd. De Belastingdienst was van mening dat de werkgever niet in aanmerking kwam voor deze aftrek, omdat niet werd voldaan aan de eisen die de wet aan de opleiding stelt. Volgens de Belastingdienst was alleen aftrek mogelijk als een volledige erkende opleiding werd gevolgd en was geen ruimte voor aftrek bij het volgen van deelkwalificaties.

Arrest Hoge Raad
De Hoge Raad is – net als eerder Hof Arnhem-Leeuwarden – van mening dat ook bij deelkwalificaties de werkgever recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs. Het is niet vereist dat de volledige beroepsopleiding moet worden gevolgd. Uit de wettekst blijkt alleen dat de werknemer “de beroepspraktijkvorming” moet volgen.

Belang voor werkgevers
De afgelopen twee jaren hebben werkgevers te maken gehad met controles door de Belastingdienst op de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Dit heeft in veel gevallen geleid tot naheffingen loonbelasting. De toepassing bij deelkwalificaties is vaak gecorrigeerd.
Mochten er nog discussies lopen met betrekking tot deelkwalificaties en afdrachtvermindering onderwijs of zijn onderzoeken aangehouden in afwachting van deze uitspraak, dan kunnen deze op basis van deze uitspraak worden afgerond met een positief resultaat voor de werkgevers.
Mogelijk is – gezien de lopende discussies – in het verleden geen afdrachtvermindering onderwijs geclaimd voor deelkwalificaties. Hier ligt een kans om alsnog aanspraak te maken op de afdrachtvermindering onderwijs. Dit geldt voor jaren vóór 2014 (2011 t/m 2013), omdat vanaf 1 januari 2014 de afdrachtvermindering onderwijs is vervangen door de subsidieregeling praktijkleren.

Advies
Zijn er nog lopende discussies met de Belastingdienst of bestaat mogelijk nog recht op afdrachtvermindering onderwijs over de jaren 2011 tot en met 2013, dan is het raadzaam om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam hierbij. U kunt hiervoor contact opnemen met Adviesgroep Personeel & Salaris via personeelsalaris@mth.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.