mr. Gerard Gelling

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen
  • 24 maart 16

Tijdens de kamerbehandeling van het Wetsvoorstel Wet DBA (inmiddels aangenomen) kwam de staatssecretaris ineens met een konijn uit de hoge hoed. 

Het konijn in kwestie was de fiscale positie van de commissaris/toezichthouder. De staatssecretaris kondigde aan dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen zou komen te vervallen. Op 23 maart verscheen een kort en bondig besluit in de Staatscourant (Staatscourant 2016, nr. 14756). Het besluit houdt een goedkeuring in voor organisaties met commissarissen of toezichthouders om de vergoeding vanaf 1 mei 2016 buiten de loonheffing te houden.

De commissaris is sinds lange tijd voor de loonheffing in een fictieve dienstbetrekking geacht en moest, in het geval hij een vergoeding kreeg, in de loonadministratie worden opgenomen. Een uitzondering bestond voor de zogenaamde ondernemer-commissaris met een eigen B.V. en/of een verklaring arbeidsrelatie (VAR) met de juiste kwalificatie. Door het vervallen van de verklaring arbeidsrelatie per 1 mei 2016 dreigde de commissaris met een VAR ineens in de loonheffing terecht te komen. De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelatie stelt immers dat de aanwezigheid van een dienstbetrekking per rechtsverhouding moet worden beoordeeld. Voor een commissaris geldt dan voor ieder lichaam waarvoor hij commissaris is een fictieve dienstbetrekking. Dat was nu ook weer niet de bedoeling en de staatssecretaris lost het praktisch op, een streep door de fictieve dienstbetrekking.

Wat zijn hiervan nu de gevolgen:

  • U moet met uw commissaris in gesprek als u vanaf 1 mei geen loonheffingen meer wilt inhouden. De goedkeuring geldt namelijk alleen als commissaris en het betrokken lichaam allebei willen dat geen loonheffing meer wordt ingehouden. De bewijslast lijkt me hier erg lastig. Hoe stellen we vast dat beide partijen dit willen? Er kan natuurlijk een overeenkomst worden opgesteld.
  • Het lichaam bespaart zich inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (6,95% van de vergoeding). 

Vanaf 1 januari 2017 zal wettelijk worden geregeld dat geen sprake meer is van een fictieve dienstbetrekking. Dan komt deze goedkeuring te vervallen. Het is voor commissarissen mogelijk om onder de toepassing van de loonheffing te blijven door gebruikmaking van de zogenaamde “opting-in” regeling. Dit kan door gezamenlijk (opdrachtgever en commissaris) een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen om de beloning in de loonadministratie te mogen verantwoorden.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.