mr. Gerard Gelling

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen

Adviseur Loonbelasting / Sociale verzekeringen
  • 30 mei 16

Veel werkgevers in de zorg maken gebruik van een flexibele schil medewerkers. Dit kunnen oproepkrachten zijn, maar ook uitzendkrachten of payroll-organisaties.

Flexibiliteit is mooi, maar dit heeft uiteraard ook zijn prijs. Uitzend- of payroll-organisaties zijn namelijk gehouden BTW te berekenen over de factuur die zij u sturen. Met de BTW kunt u als BTW vrijgesteld lichaam veelal weinig.

Maar dat is niet het enige. Uitzendorganisaties betalen voor hun medewerkers in het algemeen meer sociale premies dan u voor uw reguliere werknemers betaalt. Dit verschil komt tot uiting in de sectorpremie en in de gedifferentieerde premie werkhervattingskas. Zij zijn namelijk ingedeeld in de duurste sector, sector 52 Uitzendbedrijven. Deze sector is zo duur, omdat uitzendkrachten als zij ziek zijn een Ziektewetuitkering van het UWV ontvangen en als de opdracht eindigt veelal zonder of met en hele korte opzegtermijn op straat zijn.

Hier liggen echter kansen. De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat voor de sectorindeling de aard van de met de werknemers gesloten arbeidsovereenkomsten bepalend is. Bevatten deze een uitzendbeding, dan volgt indeling in sector 52. Is dit niet het geval dan kan indeling in een andere sector plaatsvinden indien het uitzendbureau meer dan 50% van zijn loonsom verloond aan medewerkers die werkzaam zijn in 1 vaksector, bijvoorbeeld de sector Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen waar u als zorgwerkgever veelal onder zult vallen.
Indien u gebruik maakt van een in de zorg gespecialiseerd uitzendbureau (of deze wellicht zelf heeft opgericht), verdient het aanbeveling eens kritisch naar de kostprijs te kijken. Wellicht dat op eenvoudige wijze een besparing kan worden gerealiseerd door om indeling in een andere sector te verzoeken. Het verschil in kostprijs kan aanzienlijk zijn. Zo is het verschil in sectorpremie tussen sector 35 en sector 52 minimaal 3% en bij de gedifferentieerde premie werkhervattingskas indien deze sectoraal is vastgesteld bedraagt het verschil zelfs 4,79%.

Wilt u eens kritisch naar de kostprijs van uw flexibel personeel laten kijken, neem dan contact op met een van de adviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris of met onze kennisgroep Zorg.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.