André van ’t Hof AA

Adviseur MKB

Adviseur MKB
  • 12 juli 19

Publiceren kun je leren

Het belang van de cijfers die bij de Kamer van Koophandel worden gedeponeerd, lijkt alleen maar toe te nemen. Instanties als Atradius, Graydon en Companyinfo stellen deze informatie beschikbaar aan hun klanten en bepalen op basis hiervan ook zelf, het maximale krediet dat zij willen verzekeren voor een bedrijf. Daarom kan het publiceren van mindere financiële cijfers over een bepaald jaar leiden tot liquiditeitsproblemen, omdat een leverancier bijvoorbeeld niet meer op rekening wil leveren. Na een financieel minder jaar zal het ook lastiger worden om externe financiering aan te trekken en zo kunnen je bedrijfsactiviteiten en de continuïteit van je onderneming in gevaar komen.

Cijfers beïnvloeden
Om dergelijke problemen te voorkomen zijn er verschillende mogelijkheden om de cijfers van de publicatiestukken te beïnvloeden. In de praktijk ben ik onderstaande mogelijkheden tegengekomen:
• Een moedermaatschappij heeft een vordering op een dochteronderneming met een negatief eigen vermogen. De moedermaatschappij kan er voor kiezen om deze vordering om te zetten in een agiostorting in de dochter. Op deze manier neemt het eigen vermogen van de dochter toe en zal de rentelast van de dochteronderneming in de komende jaren ook dalen. Zo kan de dochteronderneming betere cijfers deponeren bij de Kamer van Koophandel en zijn kredietverzekeraars eventueel bereid om een hogere kredietlimiet te verstrekken;
• Een onderneming keert jaarlijks (een gedeelte van) het resultaat uit als dividend. Als je dit als interimdividend gedurende het jaar uitkeert, dan komt het dividend al wel ten laste van het eigen vermogen dat wordt opgenomen in de publicatiestukken. Hierdoor daalt de solvabiliteit, waardoor kredietverzekeraars jouw kredietlimiet zouden kunnen verlagen. Door het dividend pas in het volgende boekjaar uit te keren, kun je een hoger eigen vermogen presenteren.
• Een onderneming heeft een ruim positief eigen vermogen en realiseert jaarlijks een mooi resultaat. Deze onderneming heeft dan ook helemaal geen problemen met kredietverzekeraars. Maar de ondernemer wil liever niet dat het voor iedereen inzichtelijk is hoeveel winst er wordt gemaakt. Dit kan in dit geval worden voorkomen door (een gedeelte van) het resultaat juist wel als interimdividend uit te keren. Ondernemingen die onder het kleine regime vallen, hoeven namelijk alleen het ingehouden resultaat op te nemen in de publicatiestukken. Op deze manier kun je voorkomen dat je buurman en schoonmoeder zien hoeveel winst je maakt.

Meer informatie?
Heb jij vragen over het publiceren van jaarcijfers? Wij helpen je graag, neem contact op met André van ’t Hof, adviseur MKB, e-mailadres: a.vant.hof@mth.nl of telefoonnummer: 088-2021750.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.