drs. Jan Willem Reilink

Belastingadviseur

Belastingadviseur
  • 28 februari 17

Rare jongens, die Britten

Onze belastingwet bepaalt wat je betaalt. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten, ieder zijn deel. En betalen moet want we willen allemaal dat de straatlantaarns branden en dat de politie komt als we ze nodig hebben. Maar de Nederlandse belastingwet bevat ook aantal bijzondere regels. Zoals bijvoorbeeld de giftenaftrek voor particulieren.

Sturende subsidieregelingen
De belastingwet kent diverse subsidieregelingen om ons gedrag te sturen. Zo betaal je bijvoorbeeld minder belasting als:

  • je in een milieuvriendelijke auto rijdt (minder bijtelling); 
  • een ouder gaat werken (inkomensafhankelijke combinatiekorting); 
  • een ondernemer innoveert (WBSO); 
  • je gaat werken (arbeidskorting); 
  • je gaat ondernemen (zelfstandigenaftrek, MKB winstvrijstelling etc.); 

Met al deze bijna tweehonderd subsidies is maar liefst 97,6 miljard gemoeid. Dat is veel geld. Zelfs meer dan de helft van de totale belastingopbrengsten (2015: 156 miljard). En al deze subsidieregels moeten worden uitgevoerd, gecontroleerd en als het fout gaat moet worden gestraft. Da's een boel werk.

Giftenaftrek schiet doel voorbij
Nog een voorbeeld van zo’n subsidie is de giftenaftrek waarbij je minder belasting betaalt als je schenkt aan een algemeen nuttig doel. Dat zou een stimulans moeten zijn om meer te gaan schenken. Maar wat blijkt? Onderzoek van het ministerie van financiën heeft uitgewezen dat de regeling niet werkt. Door de belastingaftrek draagt de Nederlandse staat gemiddeld € 0,47 bij aan iedere euro die wordt geschonken. In totaal trekt Nederland 825 miljoen per jaar af en dat kost dus € 387 miljoen. De giftenaftrek levert goede doelen € 140 miljoen per jaar op.

De rekening is kort, helder en bloedrood.

De giftenaftrek is een lastige regeling omdat het controleren of een gift wel aftrekbaar is, veel werk is. Het is dan ook logisch dat fouten snel worden gemaakt, bewust of onbewust (dat heet fraude). Bovendien is de controle op de giftenaftrek is zeer beperkt (in praktijk bijna afwezig) en de gelegenheid maakt de dief.

Creatief betaalde wintersport
Een duidelijk voorbeeld van hoe het niet zou moeten maar wel kan is oma die met al haar kinderen en kleinkinderen op vakantie wilde. Haar kleinzoon richtte hiervoor een vereniging op; de club “Nazaten van Oma”. Alle 32 leden schonken hieraan € 1.000. Deze schenkingen waren uiteraard aftrekbaar en dus betaalde de fiscus mee. Met andere woorden, gemiddeld werd er dus € 470 (47% van € 1.000) door u en mij betaald. Het bestuur van de stichting wist vervolgens niet goed waar zij met het geld naar toe moest. Totdat de voorzitter op het idee kwam om ervan naar Oostenrijk te gaan. Een wintersport voor alle leden van de vereniging “Nazaten van Oma”, mede mogelijk gemaakt door de staat der Nederlanden.

Britse methode
In het Verenigd Koninkrijk doen ze het anders. Zoals ze bijna alles een beetje anders doen.
Wie daar een schenking doet aan een goed doel, geeft daarbij een kort briefje waarin staat hoeveel je hebt gegeven en dat je belasting betaalt. Het goede doel gaat vervolgens met dit briefje naar de overheid en krijgt daar geld voor. De overheid legt gewoon de helft bij. Simpel, eenvoudig en het geld komt daar waar het bedoeld is. Die Britten zijn toch zo gek nog niet.

Heeft u vragen over subsidieregelingen of het benutten van andere fiscale voordelen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Willem Reilink, belastingadviseur. Tel: 0521 512 938 of e-mail j.reilink@mth.nl.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.