Marcel Doeve AA RB

Strategie Adviseur

Strategie Adviseur
  • 21 augustus 17

Van toegevoegde waarde zijn!

Zo af en toe krijg ik de, enigszins kritische, vraag voorgelegd wat de toegevoegde waarde van een accountant of belastingadviseur voor een relatie is. Vanuit een puur vaktechnisch en juridisch oogpunt is deze vraag makkelijk te beantwoorden. Vanuit een intermenselijk perspectief is dit meer een uitdaging. Een leuke vraag dus, die ik daarom met veel plezier beantwoord. Het begrip ‘toegevoegde waarde’ blijf ik, in combinatie met mijn dagelijkse werk, een raar begrip vinden. Dat werd recent gesterkt door een (spam-achtig) emailbericht waarin ik werd aangespoord om ‘te werken aan de toegevoegde waarde rond uw dienst’. Dit bericht had een andere uitwerking op mij dan de verzender waarschijnlijk had bedoeld. Hoe een ogenschijnlijk nietszeggend bericht je tot nadenken kan aanzetten…

Economisch begrip
Tijdens een van de economielessen werd mij het economische begrip ‘toegevoegde waarde’ uitgelegd als: het verschil tussen de marktwaarde (de verkoopprijs) minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond- en hulpstoffen. Op basis van deze uitleg is ‘toegevoegde waarde’ eigenlijk niets meer en minder dan de uitkomst van een voortbrengings- of omzettingsproces. Ik concludeer hieruit dat je in principe meestal achteraf kunt vaststellen wat de toegevoegde waarde van iets is (geweest).

Toevoegende waarde
Mensen die mij kennen, weten dat ik mij niet zo bezig houd met achteraf praten. Ik draag liever vanuit een actievere rol bij aan het succes en continuïteit van ondernemers. Misschien komt daar mijn lichte weerstand tegen het begrip toegevoegde waarde ook wel vandaan. Er lijkt enige passiviteit van uit te gaan. Daarom heb ik heb mij voorgenomen om niet meer te vragen naar de toegevoegde waarde van iets. In plaats daarvan ga ik graag het gesprek aan over uw ‘toevoegende waarde’. Het scheelt een paar letters, maar het gaat uit van een meer actieve benadering.

Onderscheidend vermogen
‘Toevoegende waarde’ wordt zowel door de Dikke Van Dale als Google niet verklaard, maar wel door mij! In mijn ogen is het namelijk belangrijk om u er als ondernemer bewust van te zijn waarmee u voor de ander (lees: afnemer) van betekenis en dus van toevoegende waarde bent. In mijn dagelijkse praktijk noem ik dit het onderscheidend vermogen van de onderneming. Daarmee bent u immers in staat om met uw onderneming voor lange tijd van toevoegende waarde te zijn. Vooral als u ook uw bedrijfsstrategie hierop baseert.

Concurrerend zijn en blijven
De wereld om ons heen verandert in een sneltreinvaart. Ik ben van mening dat het geen zin heeft om deze veranderingen argeloos te ondergaan en af te wachten wat er op u afkomt. Want iedere verandering biedt een nieuwe kans. Daarom raakte het eerdergenoemde emailbericht mij. In een veranderende wereld moet u als ondernemer inderdaad aan het “toevoegende” vermogen van uw onderneming blijven werken om concurrerend te zijn en blijven. Bent u benieuwd naar het onderscheidend vermogen van uw onderneming? Ik maak dit graag voor u inzichtelijk. Daarmee zal ik zeker van toevoegende waarde zijn!

Het inzichtelijk maken van uw onderscheidend vermogen is een belangrijk onderdeel in de MTH aanpak voor strategievorming bij MKB-ondernemingen. Bent u benieuwd of deze aanpak ook u kan helpen in het realiseren van continuïteit van uw onderneming, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseur strategie en ondernemerschap, Marcel Doeve (0521-512938 of m.doeve@mth.nl).

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.