Werken over de grens

Nog steeds geen definitief oordeel over strijdigheid 30%-regeling met Europees recht
Sinds 1 januari 2012 is het zogenaamde 150-kilometercriterium ingevoerd als een van de voorwaarden voor de toepassing van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. Het 150-kilometercriterium houdt kort gezegd in dat ingekomen werknemers die gedurende 1/3 of meer van de 24 maanden voorafgaand aan hun tewerkstelling in Nederland binnen een afstand van 150 kilometer of minder van de Nederlandse grens wonen niet in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling.

De vraag deed zich echter voor of het 150-kilometercriterium in strijd is met Europees recht. Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat het 150-kilometercriterium van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers in beginsel niet in strijd is met Europees recht. Er is volgens het Hof van Justitie echter wel sprake van strijd met Europees recht indien de limieten van de regeling, zijnde de 30% van het loon (inclusief vergoeding) en het 150-kilometercriterium, systematisch aanleiding geven tot een duidelijke overcompensatie in vergelijking met de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Het is aan de nationale rechter om vast te stellen of dit het geval is.

Het zal niet makkelijk zijn voor de nationale rechters om vast te stellen of de 30%-regeling aanleiding geeft tot systematische duidelijke overcompensatie in vergelijking met de daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale kosten. Zolang echter nog niet vaststaat dat het 150-kilometercriterium niet in strijd is met Europees recht, is het voor belanghebbenden die vanwege het 150-kilometercriterium geen aanspraak kunnen maken op de 30%-regeling de moeite waard om hun rechten veilig te stellen. Dit kan door het aanvragen van de toepassing van de 30%-regeling en het maken van bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag.

Uiteraard kunnen wij u adviseren over de 30%-regeling en kunnen wij de aanvraag en het eventuele bezwaar tegen de afwijzing voor u opstellen.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.