Werken over de grens

Nieuw wetsvoorstel voor grensoverschrijdend werken van personeel en zelfstandigen
Het is de bedoeling dat er een meldingsplicht komt voor buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten. Hiermee kan gecontroleerd worden of EU werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. Een beperkte meldingsplicht gaat ook gelden voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk diensten verricht in bepaalde risicosectoren.

Meldingsplicht
De meldingsplicht houdt in dat bedrijven die werknemers naar Nederland detacheren dit vóór aanvang van de werkzaamheden moeten melden. Bij die melding moet een aantal gegevens worden verstrekt over de te verrichten dienst in Nederland en de werknemers die de dienst gaan verrichten. Zo zal bijvoorbeeld een Duits bouwbedrijf dat in Nederland een kantoorpand gaat bouwen, moeten melden welke werknemers hiervoor worden ingeschakeld en hoe lang ze komen werken. Tijdens de werkzaamheden in Nederland moet bovendien een aantal documenten op papier of digitaal beschikbaar zijn op de werkplek in Nederland, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst en betalingsbewijzen van lonen.
Bepaalde sectoren zullen worden uitgezonderd van de meldingsplicht, zoals de sector personen- en goederenvervoer.

Beperkte meldingsplicht voor zelfstandigen
Voor de buitenlandse zelfstandige die in Nederland tijdelijk werkzaamheden verricht in bepaalde risicosectoren (zoals de bouw- of schoonmaaksector) komt er een beperkte meldingsplicht.

Digitaal meldingssysteem
Het wetsvoorstel is begin februari 2016 ingediend. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier dus nog mee instemmen. Bovendien gaat de meldingsplicht pas gelden als er een goed functionerend digitaal systeem is voor de online melding.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.