Werken over de grens

Uitgebreide registratieverplichting en risico’s bij werken in Duitsland!
Met ingang van 1 januari 2015 geldt in Duitsland de wet MiLoG “Mindestenslohngezetz”. Hierin is bepaald dat een wettelijk minimumloon geldt van € 8,50 per uur, tenzij er een Duitse cao van toepassing is op de werkzaamheden waarvoor een hoger uurloon geldt. Dit geldt ook voor werkgevers die in het buitenland zijn gevestigd en haar werknemers werkzaamheden laat verrichten in Duitsland. Voor Nederlandse werkgevers brengt het wettelijk minimumloon nog niet het grootste probleem met zich mee. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen levert de MiLoG tezamen met het “Arbeitnehmer-Entsendegesetz” en het “Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz” uitgebreide registratieverplichtingen en kans op forse boetes op!

Hoe kunt u dit voorkomen?

1. Controleer de Handwerkskammer
U dient als werkgever te toetsen of het uit te oefenen beroep is vastgelegd bij de Handwerkskammer. Dat zijn in Duitsland gereglementeerde ambachtelijk beroepen, opgenomen in een lijst van 41 beroepen. Het gaat hierbij vooral om functies in de bouw en het aantonen van de vakbekwaamheid. Vallen de werkzaamheden onder één van de beroepen dan moet u zich hier inschrijven.

2. Controleer of uw werkzaamheden onder één van de volgende branches vallen
Het Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verplicht u een melding te doen bij de Zoll (Douane) in Keulen indien u werkt in één van de volgende branches: op- en afbouw beurzen, bouwsector, vleesverwerkende industrie, bosbouw, horeca, schoonmaken van gebouwen, personenvervoer, tentoonstellingsbranche en transport&logistiek.

3. Controleer of het Arbeitnehmer-Entsendegesetz van toepassing is
Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz is van toepassing indien uw werkzaamheden in één van de onderstaande branches vallen. U dient tevens een naar Duits (cao) recht opgestelde arbeidsovereenkomst op te stellen in het Duits.
Het gaat om de volgende branches: afvalverwerkende industrie, stratenreiniging en winterdienst, onderwijs en opleidingsdiensten, bouw en aanverwante beroepen, mijn- en kolenmijnbouw, postdiensten, kappers, gebouwreiniging, land-, bos- en tuinbouw, zorgdiensten, slachterijen en vleesverwerking, beveiliging, textiel- en kledingindustrie, wasserijen dienstverlening,

4. Verricht u werkzaamheden in de bouw?
Dan dient u ook rekening te houden met het feit dat u als hoofdaannemer wettelijk verplicht bent om 15% “Bauabzugsteuer” af te dragen en dat de werkzaamheden dienen te voldoen aan het Duitse cao-loon en vakantieregeling (Soka-Bau).

5. Fax uw vooraanmelding naar de Zoll in Keulen
Nadat u bovenstaande stappen hebt doorlopen dient u, voor aanvang van de werkzaamheden, de vooraanmelding te faxen naar de Zoll (Douane) in Keulen. Op standaard formulieren dient u o.a. aan te geven waar de werkzaamheden worden verricht en wie van uw werknemers hier aanwezig zijn.

6. Zorg dat uw werknemers hun complete documentatie altijd bij zich hebben
Uw werknemers dienen per persoon de volgende gegevens bij zich te hebben: een recente kopie van de salarisspecificatie met een Duitse vertaling, een fotokopie van bewijs van betaling van het genoemde nettoloon, als er een Duitse cao van toepassing, een naar Duits cao-recht vertaalde arbeidsovereenkomst, een formulier waarop vermeld staat dat de werkgever de werknemer heeft geïnformeerd dat zij bij controle medewerking moeten verlenen.

Voorkom boetes
Overtreding van de administratieve verplichtingen kunnen met boetes tot € 30.000 worden bestraft. Als er minder dan het minimumloon is uitbetaald dan kunnen de boetes zelfs oplopen tot € 500.000.

Uitzondering
Voorlopig is het transitovervoer door Duitsland vrijgesteld. Als u alleen door Duitsland rijdt dan gelden vorenstaande verplichtingen niet.

Mocht u precies willen weten welke verplichtingen van toepassing zijn op uw onderneming, dan raden wij u aan om contact op te nemen Jochem van den Berg (j.vanden.berg@mth.nl) of met de Duitse douane, zodat u later niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.