Wet Aanpak Schijnconstructies verder aangescherpt

Opgelet! Waar het sinds 1 januari 2016 niet meer is toegestaan om het minimumloon (deels) contant uit te betalen, is vanaf 1 januari 2017 de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) verder aangescherpt.

Het is verboden om bedragen in te houden of te verrekenen op het minimumloon. Werkgevers moeten dus minimaal het wettelijk minimumloon volledig giraal uitbetalen. Uiteraard mogen de loonheffingen nog wel worden ingehouden en afgedragen.

Op het verbod bestaan daarnaast twee uitzonderingen. Onder voorwaarden is het wel mogelijk om kosten voor huisvesting en de zorgverzekering op het minimumloon in te houden.

Maximaal 25% van het wettelijk minimumloon mag gebruikt worden voor de betaling van de huisvestingskosten van de werknemer. Let er wel op dat de huisvesting zelf moet voldoen aan bepaalde vastgestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast moet de werknemer een afschrift van de huurovereenkomst en andere bescheiden kunnen overleggen. Deze dienst u als werkgever goed te bewaren!

De premiebetaling voor de zorgverzekering wordt jaarlijks gemaximeerd. Het te verrekenen bedrag mag maximaal deze vastgestelde premiebetaling bedragen. Het is een vereiste dat de werknemer een kopie van zijn zorgpolis overlegd. Deze dient u als werkgever samen met de herverzekering van het eigen risico te bewaren!

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen over de WAS, neem dan gerust contact op met de adviesgroep Personeel & Salaris.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul uw plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.