Wijziging Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. De gewijzigde Arbowet legt nog meer de focus op arbeidsgerelateerde zorg en het creëren van grotere medewerkersbetrokkenheid.

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

  1. Open spreekuur

Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken. Dit mag ook voordat hij verzuimt of klachten heeft. De werknemer mag zonder toestemming van de werkgever gebruik maken van het open spreekuur en de werkgever wordt hier ook niet over geïnformeerd.

  1. Vrije toegang werkvloer

De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer zodat hij beter organisatie breed en preventief kan adviseren. Hij kan dan beter zien, horen en ervaren wat op de werkvloer gebeurt en leeft.

  1. Second opinion

Een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Dit verzoek mag alleen vanuit de werknemer komen, maar de kosten liggen bij de werkgever.

Let op! Een second opinion is niet hetzelfde als een deskundigenoordeel bij het UWV.

  1. Grotere medewerkersbetrokkenheid

De werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon voor de preventiemedewerker als over de rol van de preventiemedewerker in de organisatie.

  1. Duidelijkere rol preventiemedewerker

De preventiemedewerker krijgt als ambassadeur van het arbobeleid een duidelijkere rol in de organisatie.

  1. Basiscontract arbodienstverlening

Er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd waarbij de genoemde wetswijzigingen van groot belang zijn.

De gewijzigde Arbowet is op 1 juli in werking getreden en wij adviseren u dan ook om op korte termijn uw huidige ziekteverzuimbeleid te beoordelen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het beoordelen van uw huidige ziekteverzuimbeleid of als deze nog ontbreekt dit in zijn geheel voor u op gaan zetten.

 

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.