WOZ-beschikking, OZB-aanslagen 2015

Binnenkort krijgen ook ziekenhuizen en verzorgingstehuizen de jaarlijkse WOZ-beschikking annex OZB-aanslag door de gemeente toegestuurd. De onroerende zaakbelasting (OZB) bestaat uit twee soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. Voor woningen hoeft alleen eigenarenbelasting te worden betaald. Dit is het geval als een onroerende zaak in hoofdzaak tot woning dient. Voor niet-woningen moet ook nog een gebruikersdeel OZB worden betaald. Verpleeg- en verzorgingstehuizen als geheel moeten worden aangemerkt als niet-woning. Als zodanig vallen ze onder de gebruikersbelasting. Delen van een dergelijk tehuis kunnen echter in hoofdzaak tot woning dienen of in hoofdzaak (= voor 70% of meer) dienstbaar zijn aan woondoeleinden. Dan is de woondelenvrijstelling van toepassing, zodat in zoverre geen aanslag OZB-gebruik behoort te worden opgelegd.

Als ‘in-hoofdzaak-woondelen’ hebben te gelden: kamers, ruimten voor dagverblijf, keukens, badkamers en de daarbij horende ‘verkeersruimten’ die toegang tot die ruimten bieden, zoals gangen, hallen, liften en trappenhuizen. Ook een deel van parkeerruimten en ondergrond kunnen naar evenredigheid als woondeel worden aangemerkt.

Als u de OZB-aanslag ontvangt, is het aan te bevelen om na te gaan of de gemeente de woondelenvrijstelling correct toepast.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.