Ziekte, Verzuim & Re-integratie

Hoe bespaar ik op verzuimkosten? Hoe kan ik mijn zieke werknemer optimaal begeleiden? Wat zijn mijn mogelijkheden?
Een verzuimende werknemer kost gemiddeld € 250 per dag. Daarnaast zorgt veelvuldig verzuim voor een verhoogde premie voor de WGA en de ziekteverzuimverzekering. Aandacht voor en beperking van verzuim levert naast deze kostenbesparingen bovendien een positieve bijdrage aan de sfeer en de onderlinge samenwerking binnen de onderneming.

Onze verzuimaanpak bestaat uit drie pijlers:

  1. Registratie en analyse
  2. Preventie
  3. Begeleiding

Aandacht voor ziekte, verzuim en re-integratie geeft je:
• kostenbesparingen;
• minder ziekteverzuim;
• snellere re-integratie van zieke werknemers;
• een gezondere werkomgeving;
• voldoen aan wettelijke verplichtingen. (bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter)

De mth HR adviseurs bieden je:
• een op maat gemaakt verzuimprotocol en ziekteverzuimbeleid;
• hulp bij verzuimbegeleiding;
• inzicht in verzuim;
• een kostenbesparing op ziekteverzuim en de verzuimverzekering.

Zoek dichtstbijzijnde locatie

Vul een plaats of postcode in om de dichtstbijzijnde locatie te vinden.